David Jimmink: individuele hulpverlening

Visie

visieWelkom op mijn website voor lichaamsgerichte therapie, coaching en begeleiding.

De basis voor mijn aanpak is het realiseren van verdieping. Door inzicht te krijgen in de bronnen van karakter, gedrag en hoe mensen zich onderling verhouden wordt zichtbaar waar het knelt. Op basis van karakters zijn irritaties en conflicten te verwachten en komt men keer op keer in vergelijkbare situaties terecht, als individu maar ook als deelnemer van een groep.

Door inzicht te krijgen in welke patronen in het verleden zijn ontstaan ontstaat er ruimte voor groei en stappen maken. Door zorgvuldig en in vrijheid ruimte te maken voor energie, emotie, lichaam en ingehouden gedrag kan bewustwording verkregen worden in dat wat speelt.

Ik werk vanuit de visie dat lichaam en geest één zijn en onlosmakelijk met elkaar verbonden. Mijn therapie en coaching is dan ook meer dan praten; er is ruimte voor beweging, emotie en echt contact. Er is dan ook ruimte voor elk onderwerp. Ik begeleid mijn cliënten dan ook vanuit een open, uitnodigende basishouding van nieuwsgierigheid en zonder oordeel.

Samen met mij kun je ruimte creëren voor groei en werken aan het doorbreken van herhalende patronen in gedrag en beleving. We werken aan nieuwe manieren om met situaties om te gaan en aan een ontspannen manier van in het leven staan.